| |

Лајонс клубовите од Битола со „Марш на надежта“ го одбележаа Меѓународниот ден на слепите лица

Со „Марш на надежта“, во организација на Лајонс клубовите од градот, слепите лица од Битола, го одбележаа Меѓународниот ден на белиот стап. Претставниците на Здружението на слепи лица, се заблагодарија за соработката со локалната самоуправа, нагласувајќи дека се надеваат на поголема државна помош во однос на обезбедување на потребните помагала.

Градоначалникот Тони Коњановски, нагласи дека, Општина Битола, продолжува во континуитет со поддршка за слепите лица, во насока на олеснување на нивното секојдневие, како и овозможување соодветен пристап до сите значајни објекти во градот. „Нашата грижа, како локална самоуправа за слепите лица и лицата со оштетен вид е секојдневна и се реализира низ повеќе програми, а посебно низ Програмата за социјална заштита. Една од активностите кои се реализирани преку програмата за социјална заштита во последната година е и создавање на услови за пристапност и до самата општина, а со тоа и до општинските услуги преку поставување на 25 табли во општинската зграда сите напишани со Брајово писмо со што во голема мера ќе се олесни пристапот за граѓаните кои имаат оштетен вид, а на тој начин ќе можат самите со доаѓање во општината да се упатат на вистинското место и навремено да ги завршат потребните работи, со нивно директно присуство во институцијата и лесна пристапност до одговорните службеници.

Исто така беа нагласени и досегашните проекти и активности кои општината заедно со разни здруженија ги спроведува не само во општината туку и во пелагонискиот регион мегу кои:

  • Преку проектот Општествено корисна работа е ангажирано лице едукатор на Брајово писмо со цел подобрување на образованието на слепите лица со што лицата кои покасно го загубиле видот и немале можност да се образоваат во специјално училиште за слепи лица им нудиме можност да го научат Брајовото писмо и стекнување на одредени вештини, кои ќе им помогнат во нивно осамостојување.
  • Преку активноста Адаптација на физичка пристапност за лица со попреченост во домот на лицата, лицата со проблеми со вид, слепите лица имаат можност за финансиска поддршка со цел адаптација на физичката пристапност во нивниот дом преку покривање на дел или целосно на трошоците за адаптација како и опрема адаптирана за лица со попреченост согласно нивната попреченост како би се олеснало нивното функционирање во сопственеиот дом.
  • Обезбедено е и користење на бесплатен градски превоз како и поддршка во превоз на спортски настани на кои учествуваат членовите на Здружение на слепи лица како и поддршка преку обуки за лични асистенти како би се зголемил бројот на лични асистенти за да бидат остварени потребите на сите лица.
  • Предвидена и одржливост на Регионален ресурсен центар за слепи лица кој е формиран со поддршка на УНДП и 5 те општини Битола, Демир Хисар, Новаци, Могила и Ресен.
  • Деновиве се поставуваат и 10 алатки со Брајово писмо за лица со попреченост, како туристичка сигналитика на локациите: Саат кула, Св. Димитрија, Католичка црква, Јени џамија, Исак Џамија, Безистен, Офицерски Дом, Кино Манаки, Музеј и Хераклеа. Овие алатки, беа изработени, како дел од проектот насловен „Алтернативно туристичко искуство – алтернативно патување“, кофинансиран од Програмата за прекугранична соработка со Грција, а реализиран од страна на здружението на лица со телесен инвалидитет на Битола, Демир Хисар и Ресен – МОБИЛНОСТ Битола и Фондацијата за нови технологии, иновации и трансфер на знаење ГАУС Институт – Битола. Со овој проект, се зголемуваат можностите за подобрување на пристапноста на лицата со попреченост, до дел од најзначајните културно историски споменици во градот“, рече градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски на денешниот настан.

На завршувањето на денешниот Марш, Лајонс клубовите ги промовираа првите менија кои ги изработија со Брајово писмо, а до крајот на годината најавија изработка на вакви материјали за повеќе ресторани и локали.

Фото- општина Битола

Слични Објави