OTV.MK почнува со работа во 2018 година како резултат на проектот „Отворена телевизија“  на АГТИС – Прилеп и уште четири организации од Балканот, поддржан од Европска комисија.

Нашата цел е:

  1. Да ги приближиме локалните самоуправи во Пелагонискиот регион до граѓаните, за да ги почувствуваат како свои.
  2. Да ги раскажуваме големите приказни на малите луѓе
  3. Да пренесуваме прочистена информација од секакви политички влијанија
  4. Да ве забавуваме

Уредник: Милан Секулоски

Технички уредник: Благица Цветкоска

Фото-видео: Сашо Спиркоски

Соработници: АГТИС – Aсоцијација за граѓанска толеранција и соработка

Нашите содржини можат да се користат со наведување на изворот!