НЕМА ВЕЌЕ НАЦИОНАЛНОСТ – Уставниот суд го укина делот за националност во Законот за матичната евиденција

Уставниот суд денес донесе одлука со која се укинува делот “националност” во Законот за матичната евиденција. Овој чекор следи по иницијативата на политичката партија Левица, која оспоруваше неколку делови од законот што се однесуваат на изјаснувањето за националната припадност на граѓаните.

Според Уставниот суд, изјаснувањето за националната припадност не треба да биде задолжително, туку опционално, што означува дека граѓаните имаат право да се изјаснат или не за својата национална припадност. Судот истакна дека овие делови од законот се во спротивност со правото на слободно изразување на националната припадност, што е темелна вредност на уставниот поредок.

Исто така, Судот откри дека деловите на законот што се однесуваат на изјаснувањето за националната идентификација на граѓаните, без можност за избор или промена, навлегуваат и во сферата на човековата приватност и личниот живот, што не е во согласност со Уставот.

Оваа одлука на Уставниот суд се смета за значаен чекор напред во заштитата на правата и слободите на граѓаните, истакнувајќи го значењето на правото на слободно изразување и заштитата на приватноста.

Слични Објави