|

Научните установи соработуваат се повеќе меѓу себе

Директорот на ЈНУ„Институт за старослсловеска култура“ и деканката на факултет за туризам и бизнис логистика, при универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, потпишаа меморандум за соработка..

За време на посетата на Музејот за тутун, Проф. Др. Татјана Бошков и Др. Александар Василески како челници на научни устануви, покажаа како треба институциите со научен карактер да соработуваат. Соработката меѓу научните институции во Македонија е од особена важност, затоа што само така државата може да напредува на културен и научен план и овој нивни гест треба да биде пример за сите други научни и културни институции.

Слични Објави