|

Интервју со Дејан Проданоски – Претседател на Совет на Општина Прилеп за Буџетирањето и Финансирањето на општината

Буџетирањето на работата на општината е тема која ги засега граѓаните насекаде, па и во Прилеп, но следењето на буџетот не е толку лесно за разбирање. За тоа ќе слушнете во денешното интервју со Дејан Проданоски Претседател на Совет на Општина Прилеп. Во која мера општината ги собира сопствените приходи? Кои извори на приходи би требало да се унапредуваат како потенцијално лесно осварливи? Граѓански буџет – дали општината умее да го состави, да биде лесен, разбирлив, навреме објавен со сите потребни придружни документи?

  • После долго време, во месец декември минатата година, организиравме расправа со граѓаните за тоа како буџетските средства да се трошат, што е за нив приоритет при трошењето на јавните пари. Тое е само еден чекор кон подобруване на транспарентноста и отчетноста, при трошењето на општинските пари…
  • Во наредниот период, во соработка со УНДП, ќе изготвиме дигитална алатка, каде секој граѓанин ќе може да интервенира и да даде предлог како да се трошат основните буџетски средства. Ова се дел од одговорите на претседателот на Совет на Општина Прилеп Дејан Проданоски, целото интервју е во прилог.

Слични Објави