ЕКОНОМИЈА: СТРУКТУРИРАНИ РЕФОРМИ – НЕ ДАЈ БОЖЕ

Очите си ги извадивме за тоа како БДП – то се распределува, а не говориме како се создава.

Малку создадено – малку заработено и многу потрошено – многу позајмено. Растот на македонскиот БДП во годините наназад се должи на растот на личната потрошувачка (годишен раст од 2% до 3%)!  Со растот на личната потрошувачка во отсуство на домашни производи произведени во домашната економија ние всушност го финансираме увозот на производите! И така во голем дел се продлабочува трговскиот дефицит!

Светска банка вели дека имаме многу малку производи за извоз и многу мало производство на такви производи. Тоа води до производи со многу мала „додадена вредност“, а со тоа БДП – то нема да го покачиме.

Прочитајте го целиот напис на следниот линк.

Слични Објави

Напишете коментар