Поповски: Враќање на реформите како „наша“ работа

Проектот „Детски болести на демократијата“ е базиран на враќање на реформите како „наша работа”, заради наши потреби. Резултатите на проектот се групирани околу поттикнувањето на јавната свесност дека реформите се еминентно наша, а не туѓа работа.

Во склоп на ова, проф. д-р Никола Поповски, поранешен министер за финансии во емисијата „Тренд анализа“ на ТВ 24 – 25.06.2018, понеделник истакнува дека „невладината организација АГТИС го истражува учеството на разните групи во општеството, како експерти, граѓани итн и како тие ќе учествуваат во сите овие процеси на донесување на одлуки“ и порачува дека „тука треба да размислиме и има уште многу работа.“
Погледнете ја емисијата.

https://www.facebook.com/24vesti.mk/videos/1435501633216623/


Слични Објави

Напишете коментар