| |

Хуморот како начин за јавна едукација – ЃУБРЕТО ЌЕ СИ ГО ФРЛАМ КАЈ КОМШИЈАТА

Постојат различни начини за едукација . АГТИС и Зезекманија го одбаа хуморот со цел запознавање на граѓаните со надлежностите на Општината, зголемување на граѓанското учество во одлучувачките процеси на локално ниво, а од друга страна да ги мотивираме општините да бидат потранспарентни и да ги пласираат потребните информации и документи на своите официјални веб страни.

Погледнете го хумористичниот квиз и научете што е ДУП, кои се надлежности на СОВЕТОТ, ГРАДОНАЧАЛНИКОТ, каде да го фрлате отпадот …

Слични Објави