| |

Како да си ги кажеме нашите предлози

Младата репортерка Георгина имаше неколку прашања поврзани со темата блиска ЗА НИВ МЛАДИТЕ.

Дали општината има младинска организација?

Како ние младите можеме да се доближеме до таа младинска организација?

Како да ги кажеме нашите предлози, проблеми?

Како таа организација може да го подобри животот на младите во нашава општина?

На прашањата се обиде да одговори градоначалникот Борче Јовчески а воедно и ги покани младите да ја посетат организацијата каде подетално може да се запознаат со работата на таа младинска организација.

Слични Објави