|

Регистрација на електрични тротинети: Треба ли Македонија да го следи примерот на Србија?

Во Бачка Паланка, Србија, неодамна е воведена регистрација на електрични тротинети, со цел да се намалат несреќите и да се подобри безбедноста на улиците. Овој нов закон се однесува и на малолетните и на полнолетните корисници, а регистрацијата чини 2440 динари (околу 1200 денари). Казната за управување со нерегистриран електричен тротинет е значително повисока и изнесува 10 000 динари (околу 5 000 денари), а сопствениците треба да ги регистрираат своите електрични тротинети најдоцна до 15 јуни 2024.

Електричните тротинети се многу популарни и во Македонија, често се користат во пешачки зони, но и на коловози, што создава голем ризик од несреќи, особено поради несовесно управување. Се прашуваме, дали Македонија треба да го следи примерот на Бачка Паланка и да воведе регистрација и казни за овие возила?

Во овој контекст, би можеле да се разгледаат неколку аспекти:

  1. Безбедност на улиците: Воведувањето регистрација би можело да помогне во подобрување на безбедноста на улиците, со тоа што ќе ги обврзи корисниците на тротинетите да бидат попретпазливи и да ги почитуваат сообраќајните правила.
  2. Контрола и регулација: Регистрацијата овозможува полесно следење и контрола на возилата, што може да помогне во спречување на несовесното управување и зголемување на одговорноста кај корисниците.
  3. Економски аспект: Трошокот за регистрација би можел да биде пречка за некои корисници, но казните за нерегистрирани тротинети би можеле да ги поттикнат луѓето да ги регистрираат своите возила и да ја почитуваат регулативата.
  4. Состојба на инфраструктурата: Во Македонија, потребно е да се разгледа и состојбата на инфраструктурата и дали постојат соодветни патеки и зони за електричните тротинети.

Погледнете го видеото од новинарската репортажа на порталот backapalankavesti.com, во кое можеме да видиме како оваа регулатива е спроведена во Бачка Паланка:

Дали Македонија со ваква иницијатива би можела да успее да го намали бројот на несреќи и да ја подобри безбедноста на улиците? Што мислите вие, дали е време за промени и кај нас?

Слични Објави