|

Иста работа а два погледи

Иселувањето на младите е сериозен предизвик што ги зафаќа многу земји, вклучувајќи и нашата. Лошите економски услови, невработеноста и недостигот на перспектива се главни причини поради кои младите луѓе бараат можности за работа и живеење надвор од државата.

Ова не само што остава негативен отпечаток врз нашата економија, туку и има значаен демографски удар. За да ги задржиме нашите млади таленти, потребно е да создадеме подобри услови за развој на кариерата, инвестирање во образование и создавање на работни места што ќе ги задоволат нивните потреби и амбиции.

Проблемите во општината се исто толку важни. Неповолната инфраструктура, недостатокот на услуги за граѓаните и недоволната инвестиција во локалната економија се само некои од проблемите со кои се соочуваме. Ова има огромен удар врз квалитетот на живот на нашите граѓани и ограничува можности за развој на општината. Затоа, потребно е да се активираме како заедница и да соработуваме со општинските институции и организации за подобрување на инфраструктурата, зголемување на услугите и привлекување на инвестиции што ќе ги поддржат нашите граѓани.

Само преку заеднички напори и соработка можеме да ги пребродиме овие предизвици и да создадеме подобра и успешна општина за сите нас.

Повик од страна на градаоначалникот Тони Коњановски до младите како и до сите оние кои се незадоволни од општинската работа. „Да работиме заедно за да ги задржиме нашите млади таленти и да го подобриме нашето локално општинско окружување“.

Слични Објави