|

Стимулирање на зелени вработувања

На 19.05.2023 (петок) во Прилеп, во Кристал Палас се одржа четвртата равботилница од проектот „Стимулирање на зелени вработувања: Клучни точки за прекугранични образовни и технолошки иновации (Г.ЕМ.С.)“ на која консултанти од нашиот регион им беа на располагање на компаниите од пелагонискиот регион со давање информации и совети за сите прашања кои се однесуваат на неповратна финансиска поддршка и кредити, за развој, набавка на опрема, машини, возила, фотоволтаици, градба на индустриски објекти, стандарди и се што е потребно за јакнење и развивање на компаниите. Зелените вработувања се уште една можност преку воведување на еколошки, енергетски решенија, дигитализација, автоматизација на компаниите.


Проектот го спроведуваат – Бизнис академија Смилевски – БAС и Регионалната комора со седиште во Битола од Македонска страна, University of Western Macedonia (UOWM) и Centre for Research & Technology Hellas ( CERTH ) од Грција.

Проектот „Поттикнување зелено вработување: прекугранични образовни и технолошки иновации Hot – Spots / G.EM.S.“, има за цел да им помогне на регионите-учеснички да се оддалечат од нивниот сегашен нискоекономски пристап базиран на кафена боја (низок квалитет на работа, низок заштита на животната средина, ниски вештини), кон „висока“ одржлива економија заснована на зелено (високи вештини, висока продуктивност, висока заштита на животната средина).

Проектот, користејќи иновативни методи на образование/обука, ќе се заснова на предметно и процедурално знаење со цел да се подобри односот на локалното население со природата, да се запознаат со целите за одржлив развој, дефинирани од Обединетите нации во 2015 година, во нивните локални изрази и димензии и развој на човечкиот капитал во прекуграничниот регион во најсовремените енергетски и енергетски апликации.

Слични Објави