|

Интервју со Оливера Димитровска

Со Оливера Димитровска – раководителка на одделението за финансиски прашања во општина Новаци, разговаравме за многу прашања поврзани со  финансиите на општината, поднесување на завршни сметки, ребаланс на буџетот, вклучување на граѓаните во креирањето на буџетот.

Покрај одговорите на прашањата за секојдневните работи во ова одделение, таа посебно се осврна и на едукативниот аспект со цел  граѓаните да се информираат и запознаат:

  • како и до кога се изготвуваат завршните сметки и што содржат истите
  • дека завршните сметки и кварталните извештаи законски мора да бидат објавени на нивната официјална општинска веб страна
  • што се содржи разно, репрезентација…
  • вклучување на граѓаните во креирањето на буџетот

Повеќе за овие теми погледнете во видеото

Слични Објави