|

Интервју со Благоја Бежаноски

Интервју со Благоја Бежаноски, советник за урбанизам, комунални дејности и инфраструктура на општина Новаци.

Во разговорот ќе слуштете околу постапките за реализација на барањата на физички лица, фирми, инвеститори во општина Новаци, отвореноста кон и средбите со населението, примена на законските регулативи, соработката со надлежните министерства.

Кои се најчести барања од страна на жителите?

На кој начин комуницираат граѓаните со вас, дали електронски, писмено, физички средби?

Најчесто граѓаните сакатаат за остварат средба со градоначалникот, секогаш му излегуваме во пресрет и средбите се со градоначалникот. Потоа барањата се доставуваат до советот и секако се излегува на терен за да се постапи по барањето.

Од аспект на примена на законската регулатива и соработката со централаната власт и министерствато за животна средина и транспорт и врски –  би кажал и би апелирал  дека треба да се забрзаат  некои постапки, роковите за добивање на согласности одобренија да бидат пократки….

Кои се плановите за оваа година, урбнизацијата и планирањето на индустриската зона и останати најави за странски инвеститори, слушнете во интервјуто.

Слични Објави