|

Бесплатен влез во сите поставки од НУ Завод и Музеј Прилеп

НУ Завод и музеј Прилеп на Денот на независноста 8 ми септември овозможува слободен влез за посетителите од 09:00 до 15:00 часот во постојаните поставки:

  • Aрхеолошка и етнолошка;
  • Меморијалниот музеј 11ти Октомври – Участок;
  • Музеј за тутун;
  • Галерија на икони и роднокрајно музичко творештво

Слични Објави