Проект на USAID доведе до значителни промени во општинската администрација на Општина Новаци

Преку техничката поддршка од Проектот на USAID North Macedonia за „Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите“, Општина Новаци искуси значителни позитивни промени во својата администрација. Преговорите помеѓу претставници на USAID, градоначалникот Стевче Стевановски и претставниците на Општина Новаци открија низа успешни резултати.

Заследете нѐ на Facebook и први дознавајте за новостите.


Некои од главните постигнувања вклучуваат зголемена наплата на приходи од сопствени извори за над 106%, како и зголемена наплата на данокот на имот за 93%. Индексот на даночната транспарентност на општината за периодот 2022-2023 се зголемил на 42%, во споредба со 29% колку беше во претходниот период.

Општината објави Граѓански буџет за 2023 година и изработи План за локален економски развој. Дополнително, техничката поддршка доведе до подобрување на организациските капацитети за администрирање на локалните даноци, како и до информирање на даночните обврзници за плаќањето на данокот на имот преку едукативна кампања.

Споделувајќи го своето искуство, Општина Новаци учествуваше на работилницата за размена на искуства при имплементација на ИПА прекугранични проекти, каде сподели новости за успешната апликација.

За повеќе информации за промените во Општина Новаци, посетете ја нивната веб-страница на следниот линк: https://opstinanovaci.gov.mk.

Слични Објави