Општина Могила ја објавува својата стратегија за управување со отпадот за 2024-2025

Управувањето со отпадот е еден од најголемите предизвици за секое општество, а Општина Могила вложува значителни напори за модернизација на својот систем. Градоначалникот на Општина Могила истакна дека управувањето со отпадот е показател за грижата на заедницата кон животната средина и здравјето на луѓето.

Заследете нѐ на Facebook и први дознавајте за новостите.


Според него, воспоставувањето на инфраструктура за собирање, селектирање, третман и преработка на отпадот е од суштинско значење за Општина Могила. За да се постигне ова, планираат да ги зголемат обврските на сите чинители во управувањето со отпадот и да се применат начелата на циркуларната економија.

Општина Могила изработи Локален акциски план за управување со отпад (ЛАП), што е водечки документ во нивните напори за модернизација на управувањето со отпадот. Преку овој план, целта е да се обезбеди соодветна услуга за секој граѓанин, да се намали количината на депониран отпад и да се заштитат ресурсите.

Изработката на ЛАП не би била можна без тимската работа на голем број на учесници. Градоначалникот изрази благодарност кон сите кои учествуваа во процесот на изработка на овој значаен документ.

Со цел дополнително да се подигне свеста и вклученоста на граѓаните, објавата на Локалниот акциски план за управување со отпад на Општина Могила за 2024-2025 е јавно објавена и достапна за сите заинтересирани страни.

Слични Објави