|

Интервју со Борче Димитровски, секретар на општина Битола

Во денешното интервју со Борче Димитровски, секретар на општина Битола, ќе имате можност да слушнете што работи секретарот во општината, кои обврски и надлежности ги извршува ова лице во општината?

Исто така ќе разговараме за она, што значи тоа – работа на Единицата на Локална Самоуправа –  ЕЛС, кадровска екипираност, со кои капацитети располагаат одделенијата и секторите?

Каков буџет подготвува општината и каде се се трошат народните пари?

Дали и за сегашната општинска структура важи онаа  „Многу позната и честа изјава од граѓаните во која се вели дека општините се затворени институции и недоволно функционираат-комунициираат со граѓаните, дали е така и во Битола?

На кој начини воспоставувате соработка со граѓаните и кој е фит бекот од граѓаните?

Дали општината е сервис на грѓанинот….

Кратко, дел од одговорите од г. Борче Димитровски „Секретарот ги координира одделенијата и секторите во општината… Главна цел ни е да бидеме  отворени и достапни за потребите на  граѓаните и да го промениме ставот дека општината е затворена“…

Што се прави општина Битола за да биде отворена и транспарентна кон своите граѓани слушнете во интервјуто.

Слични Објави