|

СУДИР НА ГЕНЕРАЦИИ – КАКВИ БЕВМЕ НИЕ, А КАВИ СЕ ТИЕ? (ВИДЕО)

„Мајки шампионки“ е видео перформанса, дел од проектот на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Прилеп, финансиран од Миниестерство за култура, во која дечињата се соочуваат со судирот на гернерации или вечната борба кој бил подобар. Тие или нивните предци!

Музеј-Прилеп овој проект го реализира со ученици од ООУ„Блаже Конески“ – Прилеп под менторство на учителката Даниела Џамбазовска, во соработка со АГТИС – ПРИЛЕП и OTV.MK.

Слични Објави