|

Поминаа багерите, нека се врати едукацијата!

  • Поминаа багерите, нека се врати едукацијата !
  • Би багер – помина
  • Би асвалт – го турија
  • Беа избори – поминаа
  • Еве, имаме свежи ветувања дека ќе одело на подобро.
  • Локални избори немаше оваа пролет, па општините треба да се вратат во колосек и да почнат да го јакнат кадарот.
  • Има два начини. Со едукација и со баење… но да не им дадеме избор.
  • До следните багери и дигалки, граѓаните ги канат општинарите на поблиски средби… не, не на интимни, туку околу нивните проблеми.

Слични Објави