| |

Општините треба да прават стратешки планови – согласно закон

Во интервјуто кое го направивме со Проф. д-р Младен Караџоски слушнете ги одговорите на следните прашања поврзани со стратешките планови, обуките за јавна администрација…

Општините мораат да прават стратешки планови – согласно закон. Од каде им се нив индикаторите или податоците за планирање, бидејќи за такви податоци треба истражувања?

На кој начин УКЛО може да им помогне на општините да добијат такви научни податоци за планирањата?

Со оглед дека многу малку средства општините добиваат од државата за обука на вработените, кој би бил изворот на средства за обука на јавната администрација?

Дали се сложувате со многу често искажаното мислење дека администрацијата нема доволно капацитет за отчетност и транспарентност во својата работа?

Слични Објави