Ново возило за транспорт на храна, за дечињата од ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп

Со цел да се подобрат условите за работа во градинките во нашиот град набавено е ново возило за транспорт на храна, за дечињата од ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп

Локалната самоуправа заедно со раководството на ЈОУДГ „Наша иднина“, продолжува да инвестира во подобрување на условите за згрижување на децата и нивниот ран детски развој.

После повеќе од 10 години обезбедено е ново возило за транспорт на храна, за дечињата од ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп!

Со ова возило, кое што е по сите стандарди ќе се подобрат значително условите и навремената испорака на оброците за сите 1320 дечиња сместени во 6 објекти на градинката.

Слични Објави