| |

Могила, мала рурална општина која максимално вложува во спортот и културата за задржување на младите во својата општина

Младата репортерка на ОТВ Милена Ѓуровска, разговара со   градоначалникот Драганчо Саботковски на општина Могила за младите и напорите на општината за подобрување на условите за младите.

Што превзема општина Могила и градоначалникот за да ги вклучи младите во општината и општествениот живот?

Кои активности се спроведуваат од страна на општината за да ги задржи младите?

„Отворени се вратите од општината за секоја идеја и сугестија од младите“

„Финасиска и логистичка помош за спортот,одржаан Интернационален турнир во фудбал – поддршан од општината..“

Дали се заинтересирани младите да се вклучуваат во општествените процесите за да прават промени?

„Младите се заинтересирани, но треба повеќе да се вклучуваат се со цел подобрување на условите затоа што тие најдобро знаат што им треба“

Погледнете ги прашањата и одговорите со градоначалникот Драганчо Саботковски.

Слични Објави