ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПАРКИНЗИ“ ГО ОДБЕЛЕЖУВА СВОЕТО ПЕТГОДИШНО ПОСТОЕЊЕ

Со повеќе работни активности, јавното претпријатие за паркирање, го одбележува своето петгодишно работење.

Градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски и директорот на ЈППЈЛП, Зоран Михајловски разговараа за резултатите од работењето на претпријатието кое во изминатите две години, одбележа значително унапредување на условите преку набавка на опрема и машина со која се осовременуваат услугите на претпријатието, а се зголемуваат и неговите приходи и ефективноста во работењето. Опремата за обележување на пешачките премини исто така ги подобрува можностите за работа, посебно во делот на зголемување на безбедност во сообраќајот.

Посебно за одбележување во работењето на Јавното претпријатие за паркирање е и минатогодишното активирање на новото вовче „Мечо“, како посебна атракција, прифатена со радост од најмладите.

Дополнително, во својата грижа за сите граѓани, Општина Битола, во соработка со претпријатието, неодамна ја заврши и постапката за реализација на одлуката донесена од општинскиот совет за обезбедување на 19 хуманитарни паркинг места за хуманитарни цели.

Со подобрување на хоризонталната и вертикалната сигнализација и зголемување на можностите за паркирање, јавното претпријатие „Паркинзи“ во соработка со општината, продолжува посветено да ги извршува своите работни обврски, во интерес на создавање подобри услови во градот.

Слични Објави