|

АГТИС обучува ПР општинари

На 7 Јуни во Прилеп ќе се одржи првата обука за ПР службите на девет општини од Пелагонискиот регион.

Обуката е дел од проeктот „Отворени општини со отворени податоци2„ на АГТИС – Асоцијација за граѓанска толеранција и соработа, со кој треба да им се помогне на општините да ги зајакнат ПР тимотовите, во насока на повисока отчетност, транспарентност, подобри отворени податоци, подобри услуги за граѓаните и поголемо учество на граѓаните во општинските процеси на носење одлуки, како и да го подобри системот на кариера на ПР тимот.

Најважно за оваа обука е тоа што е изработена од стручни лица, посебно за потребите на овие девет општини, а не станува збор за препишана обука.

Слични Објави