|

„Работете по закон, ве молиме“ – Oпштините се должни на нивните веб страни да објавуваат и Буџет

Согласно ЗАКОНОТ за Слободен пристап до информации од јавен карактер, Oпштините се должни на нивните веб страни да објавуваат – Годишен Буџет и Завршна сметка.

Погледнете го видеото, Наша граѓанска обрска е да ги потестуваме општините кои се нивни законски обврски.

Работете по закон, ве молиме

Транспарентноста во новиот Закон за буџети (2021), наложува општините да ги објавуваат транспарентно на своите веб страници:


– Одобрените финансиски планови;

– Кварталните извештаи за извршување;

– Годишните финансиски извештаи;

– Организациската структура на сите буџетски корисници и други јавни субјекти во рамките на нивната надлежност, заедно со врските/линковите на нивните веб-страници;

-Регистрите на сите договори за концесии и јавни-приватни партнерства.

Слични Објави