|

Општински Приказни – Портпарол

Според закон секоја Општина треба да има своја веб страна на која се поставуваат закони, документи, Соопштенија и Информации кои треба да бидат разбирливи за да може секој граѓанин да ги прочита и да присуствува на јавните настани, расправи, седници на совет…

Затоа лицата кои се задолжени за подготовка на тие Соопштенија и Информации а секако и портпаролите треба да имаат соодветно образаование и едукација, зато што тие се лицето на општината и од нив зависи граѓанското учество. Погледнете ја перформансата со интересна порака.

Слични Објави