|

Општина Новаци ангажира невработени лица преку проектот „Ранливи категории 5“

Општина Новаци ќе ангажира вкупно осум долгорочно невработени лица од кои седум ќе се грижат и ќе им даваат помош и нега на стари и изнемоштени лица во домашни услови а едно лице ќе биде ангажирано како неговател – воспитувач во ЈУДГ Бамби во Новаци.

Станува збор за проектот „Ранливи категории 5“ од Програмата Општинско корисна работа на УНДП, АВРМ и МТСП.

„Овој деветмесечен проект почнува од 1 јули 2024  и ќе трае до 30 март следната година. Во рамки на проектот ќе бидат ангажирани вкупно 8 долгорочно невработени лица од кои 7 лица за грижа на стари и изнемоштени лица во домашни услови и едно лице за воспитувач во детската градинка во Новаци. Сите осум лица се финансирани од УНДП со мал износ на кофинансирање кој е обезбеден од буџетот на Општина Новаци“, информира градоначалникот на Општина Новаци, Стевче Стевановски.

Од тамошната локална самоуправа посочуваат дека „Општинско корисна работа“ претставува програма која на тешко вработливите лица им нуди можност за социјално вклучување преку работни ангажмани со скратено работно време.

Општина Новаци до крајот на месец мај го имплементираше претходниот проект  од оваа програма насловен како „Ранливи категории 4“ со кој беа ангажирани 7 лица за грижа на стари лица во домашни услови од кои 6 беа покриени со средства од проектот а едно лице беше целосно финансирани со буџетски средства.

На овие лица градоначалникот Стевановски денес им врачи и потврда за учество во програмата Општинско корисна работа проект Ранливи категории 4.

Слични Објави