|

Јавен повик за доделување финансиска помош на здруженија на граѓани и фондации

Општина Новаци објави Јавен повик за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани и фондации, како: спортски клубови, месни заедници, црковни одбори, културно-уметнички друштва, верски заедници и слично од Буџетот на општина Новаци за 2024 година

Средства кои се предвидени од Буџетот на Општина Новаци за овај повик се 8 000 000,00 денари

Повикот трае 1 месец.

На официјалната страна од општината https://opstinanovaci.gov.mk може да го најдете јавниот повик и соодветните апликациони формулари.

Јавен повикDownload

Образец за пријавувањеDownload

Образец за извештајDownload

Слични Објави