| |

Интервју со Емилија Ѓероска – Информациите кои ги добиваме од граѓаните се најскапиот ресурс

  • Што можат да сторат НВО – ите во врска со стратешките планирања на општините? Невладините организации можат да направат многу, зато што имаат информации од терен и можат многу да помогнат и да направата многу. Граѓанските организации ги застапуваат потребите на граѓаните и истото тоа знаење систематизирано можат да го стават на располагање во тој процес на креирање на стратешки документи, независно дали станува збор за стратешки документ од одредена област, економија, младински политики … или независно дали е за една општина или на ниво на плански регион . Информациите кои ги добиваме од граѓаните се најскапиот ресурс…

Повеќе во интервјуто – Слушнете ги и одговорите на следниве прашања.

  • Имате ли такви искуства, како што е учество во општинските планирања?
  • Како да постапуваат НВО – ите во врскса со зголемувањето на граѓанското учество и отчетноста и транспарентноста на општините?
  • Како да ги вратиме граѓаните во дебатниот процес на општините?
  • Како да ги едуцираме граѓаните околу мониторинг на владеењето? На пример, како да ги научиме да го мониторираат буџетот на општините во јавните расправи по буџетот?
  • Ваше мислење околу прашањето дали многуте настојувања на НВО – ите дадоа резултати во врска со јавното учество во процесот на носење одлуки?

Слични Објави