|

На побратимување со Битола!

На Александар Македонски е, а не е Букефал! Можи да те пренеси, ама не е градски превоз! Пречи на пато, а не е собрајчаец! После него трева не останува, а косилка не е! Шо ли е тој…. Боже мој?

Слични Објави