|

За граѓанинот власта е едно нешто, неделиво и постојат само функционери

Постои раширено мислење за поимот „власт“. За граѓанинот власта е едно нешто, неделиво и постојат само функционери. Тие не знаат дека и во „власта“ постојат струи и тимови, од кои зависат политиките на општините. Значи, политики, а не политика. Токму тука е местото на универзитетите да ги стандардизираат тие општински постапки, низ пропишана и кодифицирана обука.

Кога зборуваме за отвореноста и транспарентноста на општините, анализираме дали промената на политичка гарнитура на власт делува на комуникацијата со администрацијата. Дали треба се да се промене целата администрација и раководители, систематизацијата на работните места и колку сте блиски со градоначалникот и како сето ова делува на односите во самата општина а и сето тоа како влијае понатаму на комуникацијата со граѓаните. Погледнете во видеото со Александар Цветкоски.

Слични Објави