| |

Во Општина Ресен, граѓаните одлучуваат кои се најприоритетни проекти за локална заедница

Во Општина Ресен, одржана е првата сесија на Форумот во заедницата, во рамки на проектот „Зајакнување на општинските совети“.

Заследете нѐ на Facebook и први дознавајте за новостите.


Форумот на заедницата претставува форма на вклучување на граѓаните од страна на локалната самоуправа во донесувањето одлуки кои се важни за нивниот живот и за самата заедница. Кај Форумот, граѓаните заедно со локалните власти ја донесуваат одлуката.
Форумот на заедницата ѝ служи на општината да развие транспарентни практики на одлучување со вклучување на граѓаните, но и граѓаните да развијат чувство на одговорност за трошењето на општинските средства
.

На форумот, учествуваа градоначалникот на Општина Ресен, Јован Тозиевски, жители на општина Ресен, претставници од локалната самоуправа, советниците во општината, претставници на невладини и други организации, претставници од образовните институции, јавните претпријатија и од бизнис секторот.

Учесниците на форумот работеа во групи и даваа предлози за подобрување на состојбите во општината во областа на животната средина, социјалната заштита, туризмот и културата, спортот и младите, земјоделството и руралниот развој, образованието, инфраструктурата.

На крајот на форумсиот процес, учесниците на форумите одлучаат кои се најприоритетни проекти за локална заедница и тие ќе бидат реализирани со финансиска поддршка обезбедена преку проектот „Зајакнување на општинските совети“, а со свои средства ќе учествува и општината.

Програмата „Зајакнување на општинските совети“ е финансирана од Швајцарската влада и Министерството за локална самоуправа, а ја кофинансира и спроведува програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), во соработка со национални и локални партнери.

Слични Објави