| |

Визијата за Пелагонија и УКЛО

Ректорот проф. д-р Игор Неделковски претстави добар пример на спроведена визија во регион на Кожани во соседна Грција, која го сменила ликот на регионот од загаден и неразвиен, во незагаден и свртен кон иднината.

Ние, за жал, сме далеку од таква реална визија, но радува решеноста на УКЛО да работи во таа насока. Соработката на сите чинители во нашиот регион е почеток на таквото визионирање и не треба никој да биде отфрлен од процесот, но сепак, секој треба да знае што е неговата работа и да не настапува како „се да почнало од него или од неа“.

Промената на моделот на размислување е клучна поента за градење регионален идентитет и УКЛО тука има неодминлива улога, па дури и „историска шанса“. Иако кратко, ректорот Неделковски кажа се!

Слични Објави