Светски ден на интелектуалната сопственост – 26.04.2024

ИС и ЦОР : Градење на нашата заедничка иднина со иновации и креативност

За да ја изградиме нашата заедничка иднина и да ги постигнеме Целите за одржлив развој (ЦОР), треба повторно да размислиме како живееме, работиме и играме.

Светскиот ден на ИС 2024 година е можност да се истражи како интелектуалната сопственост  поттикнува и може да ги засили иновативните и креативни решенија кои се толку клучни за градење на нашата заедничка иднина.

ЦОР се план за луѓето, мирот, просперитетот и нашата планета. Исто како што предизвиците со кои се соочуваме се повеќеслојни и сложени, така и 17-те ЦОР се меѓусебно зависни, а акцијата во една област влијае на резултатите во другите. Ова е причината зошто напорите за развој мора да ја балансираат социјалната, економската и еколошката одржливост. Предизвиците со кои се соочуваме се длабоко вкоренети и сложени. Треба да дејствуваме сега и треба да ги искористиме сите алатки кои ни се достапни, особено нашата генијалност и интелектуална сопственост за да постигнеме одржлива иднина за секого, секаде.

Слични Објави