Пат од 2 метри, како да се колите велосипеди

Пат од 2 метри, како да се колите велосипеди

Колку вакви „селски“ патчиња сте поминале? Кој ги проектирал и заради што така? Кој ги одобрил? Кој платил за „рехабилитација“ на патот? Кој „народ“ ги прифатил овие „нашминкани“ патчиња и зошто?

Последно, зар простата математика дека за разминување на 2 коли бара 5 метри пат, не ја знаат тие – што треба да ја знаат? А да помине комбањ од спротивната страна?

            Сериозно е, но толку се смешни овие прашања да ги поставиш во 21 век, што само Зевзекманија може да одговори на нив.

Слични Објави