|

Средби со градоначалникот

Градоначалниците секоја недела имаат посебен ден наменет за средби со граѓаните на нивната општина. На овие средби секој граѓанин има можност директно да ги претстави своите проблеми, идеи, предлози и претставки за политиката на општината.

Слични Објави