|

Социјалниот капитал како го разбираме и негуваме

Искуствата од странство можат да бидат доста инспиративни. Системот, регулативите и меѓучовечките односи се сериозен проблем на кој треба да се пристапи плански и систематизирано. Сето ова го нарекуваме социјален капитал кој ние го разбираме и негуваме.

Дали слабиот проток на информации кон граѓаните, што би го нарекле „надворешен проток на информации“, се должи на слабиот „внатрешен проток на информации“ во општините.

Или починаку дали администрацијата им дава доволно квалитетни податоци на нивните политички раководители – наменети за јавност?

За овие теми и прашања погледнете во видеото со проф. д-р Бранко Димески

Слични Објави