РОБ: Поттик за Рамноправност

Во контекст на родовата еднаквост, важен аспект е Родовото одговорно буџетирање (РОБ). Во рамките на нашата заедница, оваа стратегија и процес имаат потенцијал да ја зголемат рамноправноста и социјалната инклузија. Комисијата за родова еднаквост на општината активно работи во тој правец, што е од големо значење за поддршка на рамноправноста.

Заследете нѐ на Facebook и први дознавајте за новостите.


Родовото одговорното буџетирање се фокусира на вклучување на родовите перспективи во буџетскиот процес, со цел постигнување на родова рамноправност. Оваа стратегија не само што го поттикнува размислувањето за вклучување на родовите перспективи, туку и создава пат кон посилна инклузивност во општеството.

Слични Објави