|

РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА И НОВИ ПАРТНЕРСТВА ЗА ПОЕФИКАСНИ ОПШТИНИ

Градоначалниците на Аеродром, Берово, Битола, Гостивар, Град Скопје, Кисела Вода и Крушево – во придружба на претставник од Активноста за зајакнување на ресурсите во моментов во САД присуствуваат на Меѓународната програма за лидерство на посетители (ИВЛП).

Градоначалниците ќе научат најдобри практики за ефикасно управување со финансиски и ресурси и ќе бидат опремени со стратегии за подобрување на просперитетот и Споделување искуства, учење и видувања со колегите од САД, се со цел поотпорни општини кои им служат на граѓаните. Истакнуваат од УС Амбасада.

Слични Објави