Презентација по ДУП за Четврт 3, Блок 3.11, Општина Прилеп – Од 19.04 до 22.04.2024  граѓаните и правни лица можат да доставуваат предлози

Соопштение од општина Прилеп –  Се организира Повторна Јавна презентација и Јавна анкета по Детален урбанистички план за Четврт 3, БЛОК 3.11,  општина Прилеп.

Од 19.04 до 22.04.2024  заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат предлози и мислења на анкетните листови.

Додека Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на 22.04.2024, во 10:00 во просториите на општина Прилеп.

Целото соопштение во кое се опфатени улиците и планот во продолжение на линкот  на официјалната страна на општина Прилеп

Слични Објави