Понеделнично смеење 16+

Во една просторија има 50 луѓе.
Двајца мислат само на секс, а останатите на храна. – Што е тоа?
Свадба!

Во една просторија има 50 луѓе.
Двајца мислат само на јадење, а 48 на секс. – Што е тоа?
Прослава од фирма!

Во една просторија има 50 луѓе.
Сите 50 мислат на секс – Што е тоа?
Предавање на факултет!

Во една просторија има 50 луѓе.
Сите мислат само на јадење – Што е тоа?
Клуб на пензионери!

Слични Објави