|

ОПШТИНА МОГИЛА ОБЕЗБЕДИ УЧИЛИШЕН ПРИБОР ЗА ЦЕНТРИТЕ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ

Законот за Социјална заштита  и родова еднаквост (Законот за социјална заштита) предвидени се неверојатно многу надлежности на општината,. Законот вели дека:  Општината (може да) управува со детски градинки и центри за ран детски развој – чии основачи се тие.

Според погоре истакнатите законски надлежности на општините, во Могила, Добрушево и Долно Српци профункционираа центрите за ран детски развој, каде децата од предучилишна возраст се дружат и учат.

„Набавивме училишен прибор за нормално функционирање и изведување на програмата. Им посакавме многу успех и детски насмевки.“ Истакна градоначалникот на општина Могила Драганчо Саботковски

Извор – Фотографиите се превземени од официјалната фб страна од општина Могила https://www.facebook.com/profile.php?id=100077251535980 и од ФБ на Драганчо Саботковски – градоначалник на општина Могила https://www.facebook.com/DraganchoSabotkovski и

Слични Објави