| |

Општина Крушево објави јавен повик за вработување на евидентирани невработени лица

Општина Крушево објави јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа.

Достапни се вкупно 7 позиции, за вкупно 4 работни места и тоа:

  • Работно место 1: Асистент за помош и поддршка на самостојно живеење – давање на инструментални услуги (3 позиции)
  • Работно место 2: Негoвател на лица со попречености кои го посетуваат Дневниот центар за деца и младинци со посебни потреби
    во Крушево (1 позиција)
  • Работно место 3: Личен асистент на деца со попречености (2 позиции) и
  • Работно место 4: Стручен соработник – логопед (1 позиција)

За повеќе и подетални информации, погледнете го повикот на веб страната на Општина Крушево, или превземете го повикот.

Слични Објави