Од ученици, станете СТРУЧЊАЦИ

СОУ„Ѓорче Петров“ – Прилеп на 4 Јуни – Вторник од 9 до 14 часот, ќе организира отворен ден за сите полуматуранти. Професорите од училиштето ги канат полуматурантите со паролата, „Направете го вистинскиот избор и од ученици, станете стручњаци.

Училиштето има 5 струки. Здравствена, струка за лични услуги, текстилно-кожарска, шумарско-дрвопреработувачка и геолошко-рударска и металуршка струка.

– Здравствената струка има 3 профили: Медицинска сестра, Физиотерапевтски техничар, Фармацевтски техничар

– Во струката лични услуги има 2 профили: Техничар за козметичка нега и убавина и Фризери.

– Шумарско-дрвопреработувачка струка

– Текстилно-кожарската струка: техничар за изработка на облека и техничар за моделирање на облека – дуална паралелка

– Геолошко-рударска и металуршка струка: геолошко рударски техничар – дуална паралелка и ракувач со рударски машини

Ученици, станете стручњаци во најбараните струки !

Слични Објави