|

Младите од руралните средини и зеленото претприемништво

Проектот Green Up Yourself Green Up Yourself од чие партнерство е дел ЛАГ АГРО ЛИДЕР е насочен да создаде можности за младите од руралните средини да водат “зелени” бизниси и преку диверзификација на руралните бизниси да дадат придонес во развој на руралната економија, промоција на социјалната благосостојба и заштита на животната средина, односно во градење на одржливи рурални заедници.

Погледнете го видеото во прилог и дозјате повеќе за детектираните потреби на младите во руралните средини за нивно активно вклучување во светот на зелените бизниси.


Проектот е поддржан од Еразмус + програмата

Слични Објави