| |

Младите и нивните искуства

Милена Ѓуровска во интервјуто ги споделува своите исуства кои ги стекнала за време на патувањето во Унгарија, кои се дел од реализираните активности во рамките на Еразмус+ проектот ,,Подобри ги своите вештини за критичко размислување, реши ги проблемите”. Ова е уште еден успешно спроведен проект од СОЕПТУ,, Кузман Јосифоски-Питу “- Прилеп каде што учениците со својот координатор проф. д-р Мимоза Мијоска и проф. Наде Трајкоска го претставува своето училиште главно насочени кон темата ,,Етничка и верска дискриминација”. Во склоп на овој проект, следната мобилност на тимот ќе биде во Романија.

Слични Објави