|

Известувач на заедницата

Информацијата може да има многу слоеви и треба да потрошите многу време за да бидете сигурни што е вистина.

Сепак ако има нечесна намера или е „репортерот“ мотивиран едно да гледа за друго да биде слеп, тогаш нема помош: останува само аналитичкото око на гледачот.

Но зошто да зборуваме за ова кога може да го дадеме одглумено – Погледнете

Слични Објави