|

Интервју со професор д-р Борче Давитковски Децентрализација, примена и имплементација на законот за регионален развој

Во експертското интерјвју со професорот д-р Борче Давитковски разговараме за децентрализацијата. Како функционира децентрализацијата во Македонија и до каде е процесот на имплементација? Со кои механизми располага државата за да се контролира општината во трошењето на средствата?

Професор д-р Борче Давитковски „Децентрализацијата во Македонија е воведена преку законот за Локална самоуправа во 2002 година. Општините добија изворни ингеренции да одлучуваат самостојно, што значи дека можат да применуваат закони, да носат детални урбанистички планови, да развиваат и да управуваат со својата инфраструктура, да имаат сопствени буџети и да ги планираат своите развојни активности. Суштината на децентрализацијата е да се овозможи поголема автономија и одговорност на локалните заедници, како и да се осигура подобра и ефикасна услуга на граѓаните. Општините треба да имаат целосна финансиска поддршка за да можат да ги извршуваат своите функции и да го подобрат животот на своите жители. Општините треба да продолжат да работат на подобрување на својата инфраструктура, да го зголемат квалитетот на услугите кои ги нудат на своите жители и да управуваат со своите буџети соодветно. Важно е да се има во предвид дека децентрализацијата не е само законски процес, туку и културна промена во начинот на размислување и управување. Во иднина е потребно да се работи на зголемување на свесноста кај сите засегнати страни за значењето и имплементацијата на децентрализацијата, како и да се подигне квалитетот на услугите кои ги нудат на граѓаните.“

Повеќе за темата, погледнете во интервјуто.

Слични Објави