| |

Интервју со Павлина Таневка советник за утврдување на даноци и такси во општина Новаци

Една од најпримамливите теми за разговор се парите, што би рекле некои светот се врти околку парите. Даночната политика  е во фокусот на секоја јавност.  

Во интервјуто со Павлина Таневка ќе слушнеме кои даноци ги наплаќа  општината, колку се одговорни граѓаните и правните субјекти и дали ги почитуваат законските обврски кон општината редовно да ги сервисираат своите обврски.

Дали висината на данокот на имот е ист за жителите кои имаат постојано место на живеење во самата општина и тие што поседуваат само имот во општината?

За што најчесто граѓаните реагираат?

  • Дали е поради  зголемувањето на данокот за 3 пати и повеќе?
  • Околу висината на данок за објекти кои не се користат и кои не се издаваат под закуп.

Која е целта на овие законски измени дали да се привлечат инвестиции, отворање на нови бизниси….

Повеќе за даноците и законските процедурите во интервјуто

Слични Објави